دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

برنامه تخصصی استان بریتیش کلمبیا: ویژه مشاغل مربوط به امور بهداشتی و درمانی

برنامه تخصصی استان بریتیش کلمبیا: ویژه مشاغل مربوط به امور بهداشتی و درمانی

خلاصه شرایط

  • یک
  • دو
  • سه
  • چهار

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved