دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

برنامه تخصصی ترکیبی فدرال و استان بریتیش کلمبیا: ویژه فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی

این برنامه اخذ اقامت دائم تخصصی ترکیبی از برنامه فدرال و برنامه استان بریتیش کلمبیا ویژه فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (دوره‌های فوق‌لیسانس یا دکترا) است. ویژگی مهم این برنامه بی‌نیازی از پیشنهاد کار از کارفرما کانادایی است.

خلاصه شرایط این برنامه مهاجرتی

  • داشتن شرایط ورود به برنامه اقامت تخصصی فدرال (اکسپرس انتری) و ثبت نام و تشکیل پروفایل
  • فراغت از تحصیل از دوره فوق‌لیسانس یا دکترا در سه سال گذشته در یکی از رشته های کشاورزی، علوم زیستی، علوم پزشکی، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی، علوم بالینی، علوم مربوط به بهداشت و درمان، آمار، ریاضی، منابع طبیعی، علوم فیزیکی از موسسات آموزش عالی مجاز استان بریتیش کلمبیا
  • قصد اقامت دائم در استان بریتیش کلمبیا
  • داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه
  • بی‌نیاز از پیشنهاد کار

رشته‌های تحصیلی و موسسات آموزش عالی مجاز در این برنامه مهاجرتی در جدول زیر آورده شده است.

گروه آموزشینام برنامه آموزشیمقطع تحصیلینوع موسسهنام موسسه آموزشی
-Master of Science in CybersecurityMasterPrivateNew York Institute of Technology
-Master of Science in Energy ManagementMasterPrivateNew York Institute of Technology
-Master of Science in NursingMasterPrivateTrinity Western University
Engineering Technologies and Engineering-Related FieldsBuilding Eng/Building ScMasterPublicBritish Columbia Institute of Technology
Engineering Technologies and Engineering-Related FieldsBuilding ScienceMasterPublicBritish Columbia Institute of Technology
Biological and Biomedical SciencesEcological RestorationMasterPublicBritish Columbia Institute of Technology
Natural Resources and ConservationEnvironmental Education and Communication - MAMasterPublicRoyal Roads University
Natural Resources and ConservationEnvironmental Practice - MAMasterPublicRoyal Roads University
Natural Resources and ConservationEnvironmental Practice - MscMasterPublicRoyal Roads University
Natural Resources and ConservationEnvironment and Management - MAMasterPublicRoyal Roads University
Natural Resources and ConservationEnvironment and Management - MscMasterPublicRoyal Roads University
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesPest Management MpmMasterPublicSimon Fraser University
Natural Resources and ConservationResource and Environmental Management PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Natural Resources and ConservationResource Management (Planning) MRMMasterPublicSimon Fraser University
Natural Resources and ConservationMasters in Resource Management MRMMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesComputing Science Dual Degree PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesComputing Science PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesInteractive Arts And Technology PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesBig Data MScMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesComputing Science Dual Degree MScMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesComputing Science MScMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesComputing Science Non-Thesis MScMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesInteractive Arts and Technology MAMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesInteractive Arts and Technology MScMasterPublicSimon Fraser University
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Digital MediaMasterPublicSimon Fraser University
EngineeringEngineering Science PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
EngineeringMechatronic Systems Engineering PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
EngineeringEngineering Science MAScMasterPublicSimon Fraser University
EngineeringEngineering Science MEngMasterPublicSimon Fraser University
EngineeringMechatronic Systems Engineering MAScMasterPublicSimon Fraser University
EngineeringMechatronic Product Realization MEngMasterPublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesBiological Sciences PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesMolecular Biology and Biochemistry PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesBiological Sciences MScMasterPublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesMolecular Biology and Biochemistry MScMasterPublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesEnvironmental Toxicology METMasterPublicSimon Fraser University
Biological and Biomedical SciencesEcological Restoration MScMasterPublicSimon Fraser University
Mathematics and StatisticsMathematics PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Mathematics and StatisticsStatistics PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Mathematics and StatisticsMathematics MScMasterPublicSimon Fraser University
Mathematics and StatisticsStatistics MScMasterPublicSimon Fraser University
Physical SciencesChemistry PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Physical SciencesEarth Sciences PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Physical SciencesPhysics PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Physical SciencesChemistry MScMasterPublicSimon Fraser University
Physical SciencesEarth Sciences MScMasterPublicSimon Fraser University
Physical SciencesPhysics MScMasterPublicSimon Fraser University
Health Professions and Related ProgramsHealth Sciences PhDDoctoratePublicSimon Fraser University
Health Professions and Related ProgramsHealth Sciences MPhMasterPublicSimon Fraser University
Health Professions and Related ProgramsHealth Sciences MScMasterPublicSimon Fraser University
Health Professions and Related ProgramsPopulation and Public Health MScMasterPublicSimon Fraser University
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Environmental ScienceMasterPublicThompson Rivers University
Health Professions and Related ProgramsMaster of NursingMasterPublicThompson Rivers University
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Earth and Environmental SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Environmental ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Earth and Environmental SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Environmental ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Data ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in Computer ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in Computer Science in Interdisciplinary StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringDoctor of PhilosophyDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringDoctor of Philosophy in Civil EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringDoctor of Philosophy in Electrical EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringDoctor of Philosophy in Mechanical EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Applied Science in Civil EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Engineering in Civil EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Applied Science in Electrical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Engineering in Electrical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Applied Science in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
EngineeringMaster of Engineering in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Interdisciplinary StudiesDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Biochemistry and Molecular BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesMaster of Arts in Interdisciplinary StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Interdisciplinary StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in MathematicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in Interdisciplinary StudiesDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Mathematics and StatisticsMaster of Science in MathematicsMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Mathematics and StatisticsMaster of Science in Interdisciplinary StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Physical SciencesDoctor of Philosophy in ChemistryDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Physical SciencesMaster of Science in Biochemistry and Molecular BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Physical SciencesMaster of Science in ChemistryMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Medical PhysicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Health and Exercise SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Medical PhysicsMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in NursingMasterPublicUniversity of British Columbia - Okanagan
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Integrated Studies in Land and Food SystemsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Animal ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Applied Animal BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Food ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Plant ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesDoctor of Philosophy in Soil ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Agricultural EconomicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Integrated Studies in Land and Food SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Food and Resource EconomicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Geomatics for Environmental ManagementMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Animal ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Applied Animal BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science In Experimental MedicineMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Food ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Food ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Plant ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related SciencesMaster of Science in Soil ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Resource Management and Environmental StudiesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Resource Management and Environmental Studies
with Université de Versaille
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Resource Management and Environmental Studies
with Université Montpelier
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Resources, Environment and SustainabilityDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy In ChemistryDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Electrical & Computer EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in ForestryDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Forestry in ZoologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Materials EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Land and Water SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Arts in Resource Management and Environmental StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Arts in Resources, Environment and SustainabilityMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Resource Management and Environmental StudiesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Resources, Environment and SustainabilityMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of ForestryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Applied Science in ForestryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Science in ForestryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of Sustainable Forest ManagementMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationMaster of International ForestryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesDoctor of Philosophy in Computer ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Data ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Software SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in BioinformaticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in Computer ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in Computer Science Sub-Specialization in Human-Computer InteractionMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Biomedical EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Chemical and Biological EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Civil EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy In Electrical & Computer EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Electrical & Computer Engineering in Mechanical EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Electrical & Computer Engineering
with Univ. de Valenciennes et du Haina
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Electrical & Computer Engineering
with Université Libre de Bruxelles
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Materials EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Mechanical EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Mining EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringDoctor of Philosophy in Geological EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Electrical & Computer EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Advanced Materials ManufacturingMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Green BioproductsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Integrated Water ManagementMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Integrated Water Management In Urban SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Urban SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Naval Architecture and Marine EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Biomedical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Electrical & Computer EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Chemical and Biological EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Chemical and Biological EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Science in Chemical and Biological EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Civil EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Civil EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Structural and Earthquake EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Dependable Software SystemsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Biomedical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Electrical & Computer Engineering
Sub-Specialization in Human-Computer Interaction
MasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering In Electrical & Computer Engineering In Mechatronics DesignMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Engineering PhysicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Materials EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Science in Materials EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Mining EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Geological Engineering In Mining EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Mining EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Management in Operations ResearchMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Applied Science in Geological EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Geological EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Mechatronics DesignMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Clean Energy EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in High Performance BuildingsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering in Clean Energy EngineeringMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
EngineeringMaster of Engineering Leadership in Resource Engineering ManagementMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy In BotanyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Cell and Developmental BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Experimental MedicineDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Anatomy and Cell BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in MicrobiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Microbiology and ImmunologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in ZoologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Zoology with Agrocampus OeustDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in GeneticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Medical GeneticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Pathology and Laboratory MedicineDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Genome Science and TechnologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in PhysiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Rehabilitation SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Reproductive and Developmental SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Interdisciplinary OncologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Pharmacology and TherapeuticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Pharmacology and Therapeutics
with University of Groningen
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in BioinformaticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in NeuroscienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy In Neuroscience in Cell and Developmental BiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science In Biochemistry and Molecular BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in BotanyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Cell and Developmental BiologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Microbiology and ImmunologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in NeuroscienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in ZoologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in GeneticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Medical GeneticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Genome Science and TechnologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Reproductive and Developmental SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Pathology and Laboratory MedicineMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Interdisciplinary OncologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Pharmacology and TherapeuticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in BioinformaticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Experimental MedicineMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in MathematicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in Mathematics
with University of Melbourne
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in StatisticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsMaster of Science in MathematicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsMaster of Science in StatisticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Mathematics and StatisticsMaster of Business AnalyticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in AstronomyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Atmospheric ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in ChemistryDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Chemistry
with Université Libre de Bruxelles
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Chemistry
with Université Paul Sabatier
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Chemistry
with University of Groningen
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Pharmacology and TherapeuticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in PhysicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Geological EngineeringDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Geological SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in GeophysicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in MathematicsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesDoctor of Philosophy in OceanographyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in AstronomyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in PhysicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in Atmospheric ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in ChemistryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in Geological SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Applied Science in GeophysicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in GeophysicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in OceanographyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Physical SciencesMaster of Science in Physics in MathematicsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Audiology and Speech SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Craniofacial ScienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsPhD in Craniofacial Science/Diploma in EndodonticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsPhD in Craniofacial Science/Diploma in OrthodonticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsPhD in Craniofacial Science/Diploma in PeriodonticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsPhD in Craniofacial Science/Diploma in ProsthodonticsDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Experimental Medicine
with São Paulo State University
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Microbiology and ImmunologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of PharmacyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Experimental MedicineDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Experimental Medicine In Pharmaceutical SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Pharmaceutical SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences
with University of Copenhagen
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Interdisciplinary StudiesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Population and Public HealthDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy In Population and Public Health In Experimental MedicineDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy In Population and Public Health
with Université Paris Marie Curie
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Population and Public Health
with University of Birmingham
DoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Health Care and EpidemiologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Occupational and Environmental HygieneDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Measurement, Evaluation & Research MethodologyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in NeuroscienceDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Rehabilitation SciencesDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Physical TherapyDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in NursingDoctoratePublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Audiology and Speech SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Craniofacial ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMSc in Craniofacial Science/Diploma in EndodonticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMSc in Craniofacial Science/Diploma in OrthodonticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMSc in Craniofacial Science/Diploma in Pediatric DentMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster in Dental Science/Diploma in PeriodonticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMSc in Craniofacial Science/Diploma in ProsthodonticsMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Dental ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Health AdministrationMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsExecutive Master of Business AdministrationMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsExecutive Master of Business Administration in Healthcare ManagementMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Experimental MedicineMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in SurgeryMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Genetic CounsellingMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Pharmaceutical SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Population and Public HealthMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Health ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Public HealthMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Public Health/Diploma Dental Public HealthMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Public Health/Master of Science in NursingMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Health Care and EpidemiologyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Occupational and Environmental HygieneMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Rehabilitation ScienceMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Occupational TherapyMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Physical TherapyMasterPublicUniversity of British Columbia – VancouverUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Rehabilitation SciencesMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of NursingMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Nursing Nurse PractitionerMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in NursingMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Health Leadership and Policy in Seniors CareMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Health Professions and Related ProgramsMaster of Health Leadership and Policy in Clinical EducationMasterPublicUniversity of British Columbia – Vancouver
Natural Resources and ConservationDoctor of Philosophy in Environmental StudiesDoctoratePublicUniversity of Victoria
Natural Resources and ConservationMaster of Arts in Environmental StudiesMasterPublicUniversity of Victoria
Natural Resources and ConservationMaster of Science in Environmental StudiesMasterPublicUniversity of Victoria
Computer and Information Sciences and Support ServicesDoctor of Philosophy in Computer ScienceDoctoratePublicUniversity of Victoria
Computer and Information Sciences and Support ServicesMaster of Science in Computer ScienceMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringDoctor of Philosophy in En: Civil EngrDoctoratePublicUniversity of Victoria
EngineeringDoctor of Philosophy in Computer EngineeringDoctoratePublicUniversity of Victoria
EngineeringDoctor of Philosophy in En: Electrical EngrDoctoratePublicUniversity of Victoria
EngineeringDoctor of Philosophy in Mechanical EngineeringDoctoratePublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Applied Science in En: Civil EngrMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Applied Science in Computer EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering in Computer EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Applied Science in En: Electrical EngrMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Applied Science in Electrical EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering in Electrical and Computer EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering in Electrical EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering: Telecommunications and Information SecurityMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Applied Science in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering in Mechanical EngineeringMasterPublicUniversity of Victoria
EngineeringMaster of Engineering in Applied Data ScienceMasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Biology/Biological SciencesDoctoratePublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in BiochemistryDoctoratePublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in MicrobiologyDoctoratePublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in Neuroscience (Medical Science)DoctoratePublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesDoctor of Philosophy in NeuroscienceDoctoratePublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Biology/Biological SciencesMasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in BiochemistryMasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in MicrobiologyMasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Neuroscience (Medical Science)MasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Neuroscience (Biology)MasterPublicUniversity of Victoria
Biological and Biomedical SciencesMaster of Science in Neuroscience (Psychology)MasterPublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in MathematicsDoctoratePublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsDoctor of Philosophy in StatisticsDoctoratePublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsMaster of Science in MathematicsMasterPublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsMaster of Arts in MathematicsMasterPublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsMaster of Science in StatisticsMasterPublicUniversity of Victoria
Mathematics and StatisticsMaster of Arts in StatisticsMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Physics - Concentration in AstronomyDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in ChemistryDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Geology/Earth ScienceDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Physics - Concentration in Ocean PhysicsDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in PhysicsDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesDoctor of Philosophy in Physics - Concentration in Medical PhysicsDoctoratePublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in Physics - Concentration in AstronomyMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in ChemistryMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in Geology/Earth ScienceMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in Physics - Concentration in Ocean PhysicsMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in PhysicsMasterPublicUniversity of Victoria
Physical SciencesMaster of Science in Physics - Concentration in Medical PhysicsMasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Health Information/Medical Records Administration/AdministratorDoctoratePublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Registered Nursing/Registered Nurse
(Rn, Asn, Bsn, Bscn, Msn, MScn)
DoctoratePublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsDoctor of Philosophy in Social Dimensions of HealthDoctoratePublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Health Information/Medical Records Administration/AdministratorMasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster Of Public Health in Public Health (Mph, Dph)MasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Nursing in Registered Nursing/Registered Nurse
(Rn, Asn, Bsn, Bscn, Msn, MScn)
MasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Nursing in Nursing - Concentration in GS: Nurse PractitionerMasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Nursing in Nursing Science (Ms, MSc, PhD)MasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Arts in Social Dimensions of HealthMasterPublicUniversity of Victoria
Health Professions and Related ProgramsMaster of Science in Social Dimensions of HealthMasterPublicUniversity of Victoria

خدمات گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در این زمینه:

  • همیاری در گرفتن پذیرش تحصیلی در رشته‌های واجد شرایط و گرفتن مجوز تحصیل برای متقاضیانی که خارج از کانادا حضور دارند
  • همیاری در گرفتن پذیرش تحصیلی در رشته‌های واجد شرایط برای متقاضیانی که در داخل کانادا حضور دارند و دارای مجوز تحصیل معتبر هستند و نیز کمک به تغییر موسسه آموزشی در سیستم اداره مهاجرت
  • بررسی شرایط دانشجویانی که به تازگی از دوره‌های مجاز فارغ‌التحصیل شده‌اند یا به زودی فارغ‌التحصیل خواهندشد و برنامه‌ریزی مهاجرتی برای ایشان
  • تهیه و ارسال پرونده مهاجرتی متقاضیان واجد شرایط در این برنامه مهاجرتی

گام نخـست

اگر به اخذ اقامت دائم کانادا، تحصیل، کار یا سرمایه‌گذاری در کانادا و یا کشورهای دیگر علاقمند هستید نخستین گام بررسی شرایط شما توسط کارشناسان کاردان و باتجربه گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا است. جهت بررسی شرایط خود می‌توانید روی پیوند زیر کلیک کنید و مشخصات و اطلاعات لازم را در فرم‌های تعیین شده وارد کرده و آن را برای ما ارسال نمایید. همه درخواست‌‌ها توسط دکتر علی راستین، کارشناس رسمی مهاجرت، بررسی شده و ایشان برنامه تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری و یا برنامه مهاجرتی متناسب با شرایط ارسال شده را به متقاضیان پیشنهاد خواهند داد.

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved