دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۰۲۱۱: مدیران صنایع و خدمات مهندسی *

رده شغلی مدیران صنایع و خدمات مهندسی: کد ۰۲۱۱
Engineering Managers

خلاصه شرح وظائف: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزیابی فعالیت های یک گروه، موسسه یا شرکت مهندسی

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۰۲۱۱

aerspace engineering service head
civil engineering divisin manager
directr engineering service, quality assurance
directr engineering service, safety service
directr, engineering research and develpment
directr, engineering service quality cntrl department
electrical engineering service manager
engineering delivery chief
engineering department manager
engineering manager
engineering research and develpment directr
engineering service grup manager
engineering service manager
engineering service prject manager
engineering service quality assurance directr
engineering service quality assurance manager
engineering service quality cntrl department directr
engineering service quality cntrl manager
engineering service quality system manager
engineering service safety service directr
engineering service superintendent
industrial engineering department manager
manager engineering service, quality assurance
manager, civil engineering divisin
manager, electrical engineering service
manager, engineering
manager, engineering department
manager, engineering service
manager, engineering service grup
manager, engineering service quality cntrl
manager, industrial engineering department
manager, mechanical engineering service
manager, prductin engineering
manager, telecmmunicatins engineering service
manager, traffic engineering service -telecmmunicatins
mechanical engineering service manager
prductin engineering manager
superintendent, engineering service
telecmmunicatins engineering service manager
traffic engineering service manager -telecmmunicatins

 بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved