دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۱۱۳: متخصصان علوم زمین و اقیانوس شناسی *

متخصصان علوم زمین و اقیانوس شناسی
Geoscientists and Oceanographers

خلاصه شرح وظائف متخصصان علوم زمین: مطالعه و تحقیق بر روی ساختار و ترکیب اجزاء تشکیل دهنده لایه های سطحی زمین به منظور شناسایی و استخراج منابع زیر زمینی، بررسی اثرات پروژه های توسعه ای مدرن و آلاینده ها بر محیط زیست. زمین شناس، ژئوشیمست و ژئوفیزیسیست در این گروه قرار دارند.

خلاصه شرح وظائف متخصصان اقیانوس شناسی: بررسی و مطالعه اقیانوس ها و فرآیندهای مربوط به آنها، اثرات جوامع انسانی بر محیط زیست اقیانوس ها و اکوسیستم های دریایی.

عناوین شغلی مربوط به این رده شغلی ۲۱۱۳

biological oceanographer
biostratigrapher
chemical oceanographer
coal geologist
consulting geologist
consulting geophysicist
development geologist
environmental geologist
exploration geologist
exploration geophysicist
fisheries oceanographer
geochemist
geological oceanographer
geologist
geologist, groundwater
geologist, petroleum
geomorphologist
geophysicist
geophysicist, exploration
glaciologist
groundwater geologist
hydrogeologist
hydrographic surveyor – geology
hydrologist
ice specialist – oceanography
marine geologist
marine geophysicist
micropaleontologist
mine geologist
mineralogist
mining geologist
oceanographer
oil geologist
paleobotanist
paleoecologist
paleontologist
palynologist
petrographer
petroleum geologist
petrologist
petrophysicist
photogeologist
physical oceanographer
placer geologist
prospecting geologist
quaternarist
quaternary scientist
quaternary specialist
remote sensing geologist
sedimentary geologist
sedimentologist
seismologist
stratigrapher
structural geologist
volcanologist
wellsite co-ordinator – geology

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved