دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۱۳۲: مهندس مکانیک *

مهندس مکانیک
Mechanical engineers

خلاصه شرح وظائف: تحقیق، طراحی و ایجاد سیستم ها و ماشین آلات مربوط به صنایع گرمایشی، تهویه مطبوع، تولید نیرو، حمل و نقل، تولید و فرآوری، ارزیابی، نصب، کاربری سیستم های مکانیکی.

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۲۱۳۲

acoustical engineer
acoustics and vibration engineer
acoustics engineer
automotive engineer
building systems engineer
chief mechanical engineer
consulting mechanical engineer
cryogenics engineer
design engineer – mechanical
design engineer, oil well equipment
diesel engineer – design and research
energy conservation engineer
engineer, mechanical design
engineer, nuclear operations
engineer, power generation
fluid mechanics engineer
gas utilization mechanical engineer
heating specialist engineer
heating, ventilation and air conditioning (HVAC) engineer
HVAC (heating, ventilation and air conditioning) engineer
internal combustion engineer
lubrication engineer
marine mechanical engineer
mechanical design engineer
mechanical engineer
mechanical engineer, gas utilization
mechanical engineer, marine
mechanical engineer, projects
mechanical hydraulic engineer
mechanical maintenance engineer
mechanical power engineer
mechatronic engineer
micro-electro-mechanical systems (MEMS) research engineer
mould design engineer
nuclear design engineer
nuclear engineer
nuclear operations engineer
oil well equipment design engineer
pattern engineer
piping engineer
power generation engineer
power plant engineer
project mechanical engineer
refrigeration engineer
robotics engineer
thermal design engineer
thermal power engineer
tool engineer
tribologist

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved