دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۱۳۴: مهندسی شیمی *

رده شغلی مهندسی شیمی: کد ۲۱۳۴
Chemical engineers

خلاصه شرح وظائف: تحقیق، بررسی، طراحی و ایجاد دستگاه ها و فرایندهای شیمیایی، نظارت بر تولید و نگهداری مواد شیمیایی، پلاستیکی، دارویی، کاغذ و خمیر کاغذ، نظارت بر اجرای فرایندهای شیمیایی در صنایع غذایی، انجام وظائف مربوط به کنترل کیفیت، حفاظت محیط زیست و امور مربوط به مهندسی بیوشیمی و بیوتکنیک.

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۲۱۳۴

adhesives engineer
biochemical and biotechnical engineer
biochemical development engineer
biochemical engineer
biotechnical engineer
biotechnology engineer
chemical engineer
chemical engineer, design and development
chemical engineer, environmental
chemical engineer, production
chemical engineer, research
chemical process engineer
chief chemical engineer
chief process engineer
coatings engineer, chemical
electrochemical engineer
engineer, adhesives
engineer, biotechnology
engineer, chemical processes
engineer, coatings
engineer, industrial hygiene
engineer, pulp and paper
engineer, refinery
engineer, waste treatment
environmental chemical engineer
environmental engineer, chemical
explosives engineer
fuels engineer
industrial hygiene engineer
industrial waste treatment engineer
liquid fuels engineer
petrochemical engineer
petroleum refinery process engineer
pipeline transport engineer
plastics engineer
polymer engineer
process control engineer, chemical
process engineer, petroleum refinery
project engineer, chemical
pulp and paper engineer
pulp and paper engineer, chemical
refinery engineer
waste treatment engineer

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved