دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۱۴۶: مهندسی هوا-فضا *

رده شغلی مهندسی هوا-فضا: کد ۲۱۴۶
Aerospace engineers

خلاصه شرح وظائف: تحقیق، طراحی و ایجاد حامل های هوا-فضایی، سیستم ها هوا-فضایی و اجزاء تشکیل دهنده آنها، انجام امور مربوط به آزمایش، ارزیابی، نصب، کاربری و نگهداری سیستم های هوا-فضا

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۲۱۴۶

aerodynamics engineer
aeronautical engineer
aerospace engineer
aerospace engineer – design and development
aerospace engineer – flight operations
aerospace engineer – flight support
aerospace engineer – flight test
aerospace engineer – mass properties
aerospace engineer – material stress
aerospace engineer – materials and processes
aerospace engineer – propulsion systems
aerospace engineer – systems
aerospace engineer – systems analysis
aerospace engineer – weight and balance
aerospace engineer, structures
aerospace reliability specialist
aerospace structural engineer
aerospace systems engineer
aerospace test engineer
aircraft design engineer
design engineer, aircraft
projects engineer, aeronautical
propulsion engineer – aerospace vehicles
space reliability specialist
stress engineer – aerospace
structural engineer, aerospace
structures aerospace engineer
systems engineer, aerospace
test engineer, aerospace
weight analyst, aircraft design – engineer
weight and balance engineer – aerospace

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved