دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۱۴۲: فیزیوتراپی *

رده شغلی فیزیوتراپی: کد ۳۱۴۲
Physiotherapists

خلاصه شرح وظائف: بررسی وضعیت بیمار، طراحی و اجرای برنامه درمانی جهت مداوای بیمار در زمینه حفظ، بهبود، پیشرفت یا توانبخشی جسمی بیمار، تخفیف و تسکین درد ناشی از ناتوانی جسمی بیمار

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۱۴۲

clinical co-ordinator, physical therapy
clinical co-ordinator, physiotherapy
clinical physical therapist
clinical physiotherapist
consultant physical therapist
consultant physiotherapist
physical rehabilitation therapist
physical therapist
physical therapist, research
physical therapy clinical co-ordinator
physical therapy clinical specialist
physical therapy supervisor
physiotherapist
physiotherapist, research
physiotherapy clinical co-ordinator
physiotherapy supervisor
registered physical therapist
registered physiotherapist
research physical therapist
research physiotherapist
supervisor, physical therapy
supervisor, physiotherapy
therapist, physical rehabilitation

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved