دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۹۲۳۲: اپراتور فرآیندهای شیمیایی، نفت و گاز *

عناوین شغلی موجود در رده شغلی شماره ۹۲۳۲
اپراتور فرآیندهای شیمیایی، نفت و گاز
Petroleum, gas and chemical process operators

absorption operator
absorption plant operator
acid mixer operator
acid plant operator
alkylation chief operator
alkylation operator
alkylation tower tender
alum-liquor plant operator
ammonia plant operator
antibiotics fermenter
assistant operator – chemical processing
batching chemical process operator
benzol agitator operator
bitumen extraction plant operator
bitumen upgrading plant operator
blender, petroleum
blender, propellants
boardman/woman – chemical processing
brine equipment tender
brine purification operator
burner operator – petroleum
catalyst operator, gasoline
catalytic cracking unit operator
caustic cell operator
cell room operator, chlor-alkali plant
chemical process operator
chemical process unit operator
chemical roaster
chief operator – chemical processing
chief operator, batching process
chief operator, continuous process
chief operator, synthesis
chief technician, chemical processing
chlorination plant operator
chlorine plant operator
coal gas exhaust operator
coal tar distiller
column operator – chemical processing
compressor operator, gas processing
compressor operator, natural gas
compressor station operator – pipelines
control panel operator – chemical processing
controller – oil
controller, oil movement
cracking plant operator
desulphurizer operator
dispatcher, gas
dispatcher, oil
dissolver-precipitator
distillation operator
distillation operator, petroleum
explosives senior operator
fertilizer maker, phosphate process
filter operator – petroleum, gas and chemical processing
fractionator operator
fuel gas treater
gas control coordinator
gas control operator
gas controller
gas dispatcher
gas field operator
gas field production operator
gas liquefaction and regasification plant operator
gas pipeline operator
gas plant operator
gas pressure regulator
gas processing controller
gas recovery operator
gasoline catalyst operator
gas-treating unit operator
gauger, oil
gauger, pipelines
glycerine refiner
glycerine refinery operator
grease maker
heavy water chemical process operator
hydrogen process plant operator
lead operator – chemical processing
liquefaction plant operator
master operator – chemical processing
mixer, wet explosives
naphthalene clarifier
nitric acid oxidation plant operator
nitrocellulose maker
nitroglycerine maker
nitroglycerine nitrator operator
nitroglycerine separator
nitroglycerine separator operator
oil blender
oil controller
oil dispatcher
oil field production operator
oil field pumper
oil movement controller
oil movement coordinator
oil pipeline operator
oil refiner
oil refinery process operator
operating technician – chemical processing
operations technician – chemical processing
operator, catalytic conversion
operator, chemical process
operator, chemical process unit
operator, chlorination plant
operator, compressor station – pipelines
operator, control panel – chemical processing
operator, desulphurizing unit
operator, distillation equipment
operator, filter – petroleum, gas and chemical processing
operator, fractionator – petroleum
operator, heavy water chemical process
operator, liquefaction plant
operator, nitric acid oxidation plant
operator, oxygen recovery plant
operator, panel – chemical processing
operator, petroleum process
operator, petroleum refinery
operator, pharmaceutical processing
operator, polymerization unit
operator, power switchboard – chemical processing
operator, production – chemical processing
operator, purification – chemical processing
operator, refinery
oxygen recovery plant operator
panel operator – chemical processing
petroleum process operator
petroleum refiner
petroleum refinery operator
petroleum unit operator
pharmaceutical processing operator
pilot plant tender
pipeline compressor station operator
pipeline gauger
polymerization kettle operator
polymerization unit operator
power switchboard operator – chemical
process control system operator
process technician – chemical processing
processing laboratory operator
processing operator – chemical processing
processor, sterile products – chemical processing
production operator – chemical processing
propellant blender
pump station operator – pipelines
pumping station operator
purification operator – chemical processing
refinery operator
refinery process technician
rotary furnace tender – chemical processing
senior operating technician
senior operator – chemical processing
sterile products processor – chemical processing
sulphuric acid plant operator
tank farm operator
technician, process – chemical processing
technician, refinery process
tender, pilot plant
thermal acid equipment operator
treater, fuel gas
treater, petroleum
upgrader process operator – petroleum
wet explosives mixer

 

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved