دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

ITAs for PhD Graduate stream – Ontario

تاریخ دعوتنامه های مقطع PhDتعداد دعوت نامه صادر شدهتاریخ پروفایل های ایجاد شدهامتیاز یادداشت
June 6, 2023134November 22, 2022 – June 6, 202342General Draw
April 4, 2023131November 22, 2022 – April 4, 202348General Draw
October 25, 2022106October 25, 2021-October 25, 202224General draw
August 30, 2022101August 30, 2021 – August 30, 202226General draw
June 1, 202265June 1, 2021 – June 1, 202228General draw
February 28, 2022173September 14, 2021 – February 28, 202216General draw

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved