دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

ITAs for PhD Graduate stream – Ontario

تاریخ دعوتنامه های مقطع PhDتعداد دعوت نامه صادر شدهتاریخ پروفایل های ایجاد شدهامتیاز یادداشت
Jan. 24, 2024125January 24, 2023 - January 24, 202445General Draw
Oct. 30, 202366November 22, 2022 – October 30, 202342General Draw
Sep. 19, 202371November 22, 2022 – September 19, 202340General Draw
Aug. 1, 202384November 22, 2022 – August 1, 202339General Draw
June 6, 2023134November 22, 2022 – June 6, 202342General Draw
April 4, 2023131November 22, 2022 – April 4, 202348General Draw

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved