دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

برنامه های مهاجرتی استانی ()

براساس قرارداد موجود بین دولت فدرال کانادا و دولت های استانی و منطقه ای، استان های طرف قرارداد میتوانند جهت رفع نیازهای بازار کار و سرمایه گذاری خود، راسا اقدام به انتخاب مهاجر بنمایند. معیارهای انتخاب مهاجر در این برنامه ها توسط هر استان تایین شده و ارتباطی با معیار های شش گانه فدرال (سن، تحصیلات، مهارت های زبان و غیره) ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مهاجرت استانی میتوانید با سازمان تماس بگیرید.

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved