دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۱۴۱: کارشناس شنوایی سنجی و آسیب شناس بیماریهای زبانی و گفتاری *

رده شغلی کارشناس شنوایی سنجی و آسیب شناس بیماریهای زبانی و گفتاری: کد ۳۱۴۱
Audiologists and speech-language pathologists

خلاصه شرح وظائف: تشخیص، ارزیابی و درمان افرادی که مشکل شنوایی، وزوز گوش یا مشکل حفظ تعادل فیزیکی دارند. ارزیابی، تشخیص و درمان بیمارانی که بدلایل ابتلا به بیماریهای مربوط به زبان و گویش، صدا و یا بلعیدن مشکل برقراری ارتباط با دیگران دارند

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۱۴۱

amplification audiologist
audiologist
audiologist, research
audiology clinician
audiology specialist
certified audiologist
certified hearing aid audiologist
clinical audiologist
community audiologist
community speech-language pathologist
diagnostic audiologist
dispensing audiologist
educational audiologist
educational speech-language pathologist
human communication disorders specialist
industrial audiologist
logopedist
pathologist, speech
pathologist, speech-language
pediatric audiologist
research audiologist
specialist, audiology
speech and hearing therapist
speech pathologist
speech therapist
speech-language clinician
speech-language pathologist
speech-language pathologist clinician
speech-language pathologist researcher
therapist, speech
therapist, speech and hearing

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved