دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

مشاغل تخصصی کانادا: رده شغلی شماره ۳۱۴۳ – کاردرمانی *

رده شغلی کاردرمانی: کد ۳۱۴۳
Occupational therapists

خلاصه شرح وظائف: طراحی و برنامه ریزی جهت مداوای فرد یا گروهی از بیماران که مبتلا به مریضی، آسیب، بیماری های مربوط به رشد هستند، مشکلات احساسی و عاطفی داشته و یا کهولت سن دارند و در اثر این عوامل آمادگی و توان اشتغال به کار یا تحصیل یا زندگی عادی ندارند

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۱۴۳

case manager occupational therapist
clinical occupational therapist
clinical occupational therapy specialist
community occupational therapist
community practice occupational therapist
home care occupational therapist
occupational therapist (OT)i
occupational therapist vocational evaluator
occupational therapist, case manager
occupational therapist, community
occupational therapist, community practice
occupational therapist, home care
occupational therapist, research
occupational therapist, research and development
occupational therapy rehabilitation consultant
OT (occupational therapist)i
rehabilitation consultant, occupational therapy
research and development occupational therapist
research occupational therapist
specialist, clinical occupational therapy
vocational evaluator occupational therapist

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved