دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۲۱۲: تکنسین علوم آزمایشگاهی و دستیار آزمایشگاه آسیب شناسی *

رده شغلی تکنسین علوم آزمایشگاهی و دستیار آزمایشگاه آسیب شناسی : کد ۳۲۱۲
Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants

خلاصه شرح وظائف: انجام روزمره آزمایش های پزشکی، آماده سازی و نظافت و نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی، کمک در نمونه گیری از بافتهای بدن بیمار و آزمایش بر روی نمونه های حاصی از جراحی بیمار تحت نظر متخصص آسیب شناسی

 عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۲۱۲

aide, medical laboratory
assistant, medical laboratory
assistant, pathology
biochemical technician – medical laboratory
biological technician – medical laboratory
blood bank technician
cancer research technician
clinical laboratory technician
combined laboratory and x-ray technician
community health technician – medical laboratory
cytology technician
epidemiology worker – medical laboratory
helper, medical laboratory
hematology technician – medical laboratory
histology technician
laboratory assistant – medical
laboratory technician – medical
medical laboratory aide
medical laboratory assistant
medical laboratory helper
medical laboratory technical assistant
medical laboratory technician
morgue attendant supervisor
pathology assistant
phlebotomist
phlebotomy aide
renal technician
technical assistant – medical laboratory
technical assistant – pathology
technician, blood bank

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved