دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

کار دانشجویی خارج از کالج، دانشگاه یا موسسه آموزشی برای دانشجویان بین‌المللی ()

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved