دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قراردارد و در حال حاضر هیچ شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا (ICCRC) شماره عضویت R507148  

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved