دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۲۱۳۱: مهندس عمران *

مهندس عمران
Civil Engineers

خلاصه شرح وظائف: برنامه ریزی، طراحی، ایجاد و مدیریت پروژه های ساخت یا تعمیر ساختمان، نیروگاه، جاده، فرودگاه، خط آهن، پل، معابر و خطوط مواصلاتی، تونل، کانال، سد، ساختمان های مر بوط به بنادر و لنگرگاه، بزرگراه ها و سیستم های مربوط به انتقال و تصفیه آب، تحلیل فونداسیون، بازرسی فنی از ساختمان و ابنیه و طراحی شهری.

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۲۱۳۱

airport engineer
appraisal engineer
architectural engineer
asphalt engineer
bridge engineer
building envelope engineer
buildings and bridge engineer
cartographic engineer
chief civil engineer
civil engineer
civil inspection engineer
coastal engineer
concrete engineer
construction engineer
construction project engineer
consulting civil engineer
county engineer
dams engineer
district engineer
drainage design engineer
engineer, solid waste management
engineer, surveying
environmental engineer
environmental engineer, civil
erecting engineer
foundation engineer
geodetic engineer
geomatics engineer
highway engineer
hydraulics engineer
hydrographic engineer
hydrological engineer
irrigation and drainage engineer
irrigation engineer
land drainage engineer
mapping engineer
materials and testing engineer, civil
municipal engineer
navigation and positioning engineer
noise abatement engineer
ocean engineer
photogrammetric engineer
pipeline engineer, civil
pollution control engineer
precision survey engineer
project engineer, construction
public health engineer
public works engineer
rail transportation traffic engineer
reclamation engineer
remote sensing engineer
river and canal works engineer
sanitary engineer
sanitation engineer
sewage control engineer
soil engineer
solid waste management engineer
spatial information systems engineer
structural design engineer
structural engineer
structural engineer, civil
survey engineer
surveying engineer
traffic engineer
traffic engineer, rail transportation
traffic operations engineer
transportation engineer
tunnel engineer
urban road system engineer
water and sewer engineer
water management engineer
water resources engineer
water systems engineer
water treatment engineer

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved