دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

برگه مجوز تحصیل (ویزای تحصیلی) چه اطلاعاتی را شامل میشود؟ ()

برگه زرد رنگ مجوز تحصیل (که به آن به اشتباه ویزای تحصیلی هم گفته میشود) اطلاعات مهمی را دربر دارد. دانش‌آموز و دانشجوی بین‌المللی لازم است این اطلاعات را بررسی کند و از  آنها آگاهی کامل داشته باشد.

 

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved