دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

منابع و مراجع معتبر یادگیری و آزمون زبان انگلیسی آیلتس

Cambridge IELTS 4 Student’s Book with Answers: Author: Cambridge ESOL

How to Prepare for Ielts: Author: Ray De Witt

Check Your Vocabulary for English for the Ielts Exam (Check Your English Vocabulary): Author: Rawdon Wyatt

On Course for IELTS: Student Book: Authors: Darren Conway and Brett Shirreffs

Check Your Vocabulary for English for the Ielts Examination: A Workbook for Students (Check Your Vocabulary Workbooks): Author: Rawdon Wyatt

i 101 Helpful Hints for IELTS: Practice Tests for IELTS: Authors: Garry Adams and Terry Peck

Ielts Practise Tests Plus: Author: V Jakeman

Instant IELTS Pack: Ready-to-use Tasks and Activities (Cambridge Copy Collection): Author: Guy Brook-Hart

Cambridge Practice Tests for IELTS 1 Self-study Student’s Book (IELTS Practice Tests): Author: Vanessa Jakeman and Clare McDowell

Cambridge IELTS 4 Audio CD Set (2 CDs): Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations (IELTS Practice Tests) [Audiobook] [Audio CD]: Author: Cambridge ESOL

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved