دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۳۲۱۱: تکنولوژیست علوم آزمایشگاهی پزشکی *

رده شغلی تکنولوژیست علوم آزمایشگاهی پزشکی : کد ۳۲۱۱
Medical laboratory technologists

خلاصه شرح وظائف:انجام آزمایش و سنجش های گوناگون مورد استفاده در آزمایشگاه های پزشکی جهت تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریها

عناوین شغلی مربوط به رده شغلی ۳۲۱۱

advanced registered technologist – medical laboratory
anatomical pathology technologist
autopsy technologist – medical laboratory
biochemistry technologist – medical laboratory
blood bank technologist
charge technologist – medical laboratory
clinical immunology technologist
clinical laboratory technologist
combined laboratory and x-ray technologist
cytogenetics technologist – medical laboratory
cytology technologist
cytotechnologist – medical laboratory
electron microscopy technologist – medical laboratory
hematology technologist – medical laboratory
histology technologist
histology technologist – medical laboratory
histopathology technologist
histotechnologist – medical laboratory
immunohematology technologist
immunohematology technologist – medical laboratory
immunology technologist – medical laboratory
in-charge technologist – autopsy services
medical laboratory supervisor
medical laboratory technical supervisor
medical laboratory technologist
medical laboratory technologist, anatomical pathology
medical technologist
medical technologist – medical laboratory
medical technologists supervisor
microbiology technologist – medical laboratory
registered medical technologist
registered technologist – medical
serology technologist
supervisor, medical laboratory
technical supervisor, medical laboratory
technologist, anatomical pathology
technologist, autopsy – medical laboratory
technologist, clinical laboratory
technologist, medical laboratory
tissue technologist – medical laboratory

بازگشت به صفحه نخست

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved