دفتر مرکزی گروه مشاوران حقوقی و مهاجرتی راستین کانادا در ونکوور کانادا قرار دارد و در حال حاضر هیچ نماینده، شعبه‌ و دفتری در ایران ندارد.
عضو رسمی کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) شماره عضویت R507148  

رده شغلی شماره ۸۲۳۲: حفار، نمونه بردار، سرویسکار و متخصصان چاه نفت و گاز *

عناوین شغلی موجود در رده شغلی شماره ۸۲۳۲: حفار، نمونه بردار، سرویسکار و متخصصان چاه نفت و گاز

assistant driller – offshore drilling rig
assistant driller – oil and gas well drilling
coring operator – oil field services
directional driller – oil and gas drilling
directional drilling operator
directional drilling operator – oil and gas drilling
downhole tool operator
downhole tool operator – oil and gas drilling
drill stem tester
drill stem tester – oil and gas drilling
driller – offshore drilling rig
driller – oil and gas drilling
electric line operator
electric line operator – oil field services
e-line operator – oil field services
fishing tool operator – oil field services
gas tester – oil field services
gun perforator – oil field services
hydrocarbon mud logger – oil field services
logging and perforating operator
logging and perforating operator – oil field services
offshore driller – oil and gas
oil well perforator
perforator, oil wells
production testing operator – oil and gas well drilling
rig technician – driller
service rig operator
service rig operator – oil field services
sidewall core sampler – oil field services
slickline operator
slickline operator – oil field services
well puller – oil field services
well testing operator
well testing operator – oil and gas drilling
wireline operator
wireline operator – oil field services
wireline operator trainee
workover rig operator – oil field services

Rostin Consulting Group Ltd. Copy Right. 2012 All Rights Reserved